Bưu điện văn hóa xã Hoằng Phú

  • Mã bưu điện: 442440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Phú
  • Địa chỉ: Thôn Trung Tây, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0945016860