Bưu điện văn hóa xã Hoằng Yến

  • Mã bưu điện: 442230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Yến
  • Địa chỉ: Đội 7, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0974133748