Bưu điện văn hóa xã Thọ Thắng

  • Mã bưu điện: 449850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Thắng
  • Địa chỉ: Thôn Phúc Vinh, Xã Thọ Thắng, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0945745838