Bưu điện văn hóa xã Tế Tân

  • Mã bưu điện: 453890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tế Tân
  • Địa chỉ: Thôn Đạt Tiến, Xã Tế Tân, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0916858895