Bưu điện văn hóa xã Nga Tân

  • Mã bưu điện: 444160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Tân
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0947048966