Bưu điện văn hóa xã Thiệu Giang

  • Mã bưu điện: 445710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Giang
  • Địa chỉ: Thôn Trung Thôn, Xã Thiệu Giang, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0944561083