Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lương

  • Mã bưu điện: 447700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lương
  • Địa chỉ: Thôn Kim Mẫm, Xã Cẩm Lương, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 01274543606