Bưu điện văn hóa xã Yên Lễ

  • Mã bưu điện: 455110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lễ
  • Địa chỉ: Thôn Thắng Sơn, Xã Yên Lễ, Huyện Như Xuân
  • Điện thoại: 0913341281