Bưu điện văn hóa xã Quảng Cát

  • Mã bưu điện: 457180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Cát
  • Địa chỉ: Thôn Cát Bình, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 0912486943