Bưu điện văn hóa xã Quảng Trạch

  • Mã bưu điện: 455730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Trạch 1, Xã Quảng Trạch, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 01249179770