Bưu điện văn hóa xã Hà Ninh

  • Mã bưu điện: 444620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Đa Quả, Xã Hà Ninh, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0948811761