Bưu điện văn hóa xã Quảng Thái

  • Mã bưu điện: 456080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thái
  • Địa chỉ: Làng Hà Đông, Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 0914257459