Bưu điện văn phòng VP BĐTP THANH HÓA

  • Mã bưu điện: 441070
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP THANH HÓA
  • Địa chỉ: Sô´33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: