Bưu điện văn hóa xã Cẩm Thạch

  • Mã bưu điện: 447780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Thạch
  • Địa chỉ: Thôn Chiềng, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 0918807339