Bưu điện văn hóa xã Thiệu Duy

  • Mã bưu điện: 445690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Duy
  • Địa chỉ: Thôn Đông Mỹ, Xã Thiệu Duy, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0949043818