Bưu điện văn hóa xã Nga Văn

  • Mã bưu điện: 443900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Văn
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 01295293700