Bưu điện văn hóa xã Nguyên Bình

  • Mã bưu điện: 456730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyên Bình
  • Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 0915190211