Bưu điện văn phòng KDTT Đông Sơn

  • Mã bưu điện: 445537
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Đông Sơn
  • Địa chỉ: Khu phố Nam Sơn, Thị trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn
  • Điện thoại: