Bưu điện văn hóa xã Hà Lĩnh

  • Mã bưu điện: 444660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lĩnh
  • Địa chỉ: Thôn Tiên Hòa, Xã Hà Lĩnh, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 09115402860