Bưu điện GD Sầm Sơn

  • Mã bưu điện: 442000
  • Bưu cục: Bưu điện GD Sầm Sơn
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 02373821490