Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phong

  • Mã bưu điện: 447627
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phong
  • Địa chỉ: Thôn Dương Huệ, Xã Cẩm Phong, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 0917010613