Bưu điện văn hóa xã Hà Vinh

  • Mã bưu điện: 444480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Vinh
  • Địa chỉ: Thôn Đại Quý 1, Xã Hà Vinh, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0948524650