Bưu điện văn hóa xã Mường Lý

  • Mã bưu điện: 453236
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Lý
  • Địa chỉ: Bản Muống 1, Xã Mường Lý, Huyện Mường Lát
  • Điện thoại: 0966592202