Bưu điện văn hóa xã Nga Tiến

  • Mã bưu điện: 444180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Tiến
  • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nga Tiến, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 01235750419