Bưu điện văn hóa xã Thanh Tân 2

  • Mã bưu điện: 454837
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Tân 2
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Quang, Xã Thanh Tân, Huyện Như Thanh
  • Điện thoại: 0974336126