Bưu điện văn hóa xã Thiệu Châu

  • Mã bưu điện: 445980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Châu
  • Địa chỉ: Thôn Yên Tân, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0949539616