Bưu điện khai thác cấp 2 KT Quảng Xương

  • Mã bưu điện: 455530
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Xương
  • Địa chỉ: Khu phố Tân Phong, Thị Trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 02373863030