Bưu điện văn phòng VP BĐTX SẦM SƠN

  • Mã bưu điện: 442010
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX SẦM SƠN
  • Địa chỉ: Khu phố Minh Hải, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: