Bưu điện văn phòng KDTT Tĩnh Gia

  • Mã bưu điện: 456408
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Tĩnh Gia
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: