Bưu điện văn hóa xã Hoằng Sơn

  • Mã bưu điện: 442350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Cổ Bản, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0917821206