Bưu điện văn hóa xã Thiệu Phú

  • Mã bưu điện: 445730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Phú
  • Địa chỉ: Thôn Thuận Tôn, Xã Thiệu Phú, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0942109829