Bưu điện Nghĩa Trang

  • Mã bưu điện: 442410
  • Bưu cục: Bưu điện Nghĩa Trang
  • Địa chỉ: Thị tứ Nghĩa Trang, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 02373866101