Bưu điện Ba Voi

  • Mã bưu điện: 441440
  • Bưu cục: Bưu điện Ba Voi
  • Địa chỉ: Sô´495, Đường Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 02373951313