Bưu điện văn hóa xã Hà Bắc

  • Mã bưu điện: 444540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Bắc
  • Địa chỉ: Thôn Đà Sơn, Xã Hà Bắc, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 01244532533