Bưu điện văn hóa xã Thiệu Vân

  • Mã bưu điện: 457260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Vân
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 0944893107