Bưu điện GD Ngọc Lặc

  • Mã bưu điện: 451600
  • Bưu cục: Bưu điện GD Ngọc Lặc
  • Địa chỉ: Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 02373871169