Bưu điện GD Nga Sơn

  • Mã bưu điện: 443700
  • Bưu cục: Bưu điện GD Nga Sơn
  • Địa chỉ: Tiểu Khu Hưng Long, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 02373872873