Bưu điện văn hóa xã Hoằng Anh

  • Mã bưu điện: 457130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Anh
  • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Xá 1, Xã Hoằng Anh, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 0947359229