Bưu điện văn hóa xã Đông Minh

  • Mã bưu điện: 445300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Minh
  • Địa chỉ: Thôn Vân Đô, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn
  • Điện thoại: 0917252329