Bưu điện khai thác cấp 2 KT Cẩm Thủy

  • Mã bưu điện: 447610
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cẩm Thủy
  • Địa chỉ: Tổ 2, Thị Trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 02373876053