Bưu điện văn hóa xã Xuân Bái

  • Mã bưu điện: 451130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Bái
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0916730883