Bưu điện văn hóa xã Thiệu Tiến

  • Mã bưu điện: 445790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Thiệu Tiến, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 01666799440