Bưu điện văn hóa xã Thiệu Tân

  • Mã bưu điện: 445640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Tân
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Tân, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0912393698