Bưu điện văn hóa xã Cẩm Liên

  • Mã bưu điện: 447760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Liên
  • Địa chỉ: Thôn Dùng, Xã Cẩm Liên, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 0911984376