Bưu điện văn hóa xã Hiền Kiệt

  • Mã bưu điện: 452780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiền Kiệt
  • Địa chỉ: Bản Poong I, Xã Hiền Kiệt, Huyện Quan Hoá
  • Điện thoại: 0948718354