Bưu điện Phố Vạc

  • Mã bưu điện: 447710
  • Bưu cục: Bưu điện Phố Vạc
  • Địa chỉ: Thôn Thành Long, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 02373528105