Bưu điện Chợ Nưa

  • Mã bưu điện: 449260
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Nưa
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 02373563102