Bưu điện văn hóa xã Thọ Ngọc

  • Mã bưu điện: 448970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Ngọc
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Thọ Ngọc, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0915149361