Bưu điện Thạch Quảng

  • Mã bưu điện: 447300
  • Bưu cục: Bưu điện Thạch Quảng
  • Địa chỉ: Thôn Cổ Bé, Xã Thạch Quảng, Huyện Thạch Thành
  • Điện thoại: 02373659101