Bưu điện văn hóa xã Cao Thịnh

  • Mã bưu điện: 451650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn Cao Khánh, Xã Cao Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 0919524710